Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że Fundacja „Compassio” z siedzibą w Pruszczu Gdańskim w ramach współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, prowadzi Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ostrołęce oraz Lokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Przasnyszu, Pułtusku, Wyszkowie, Ostrowi Mazowieckiej, Makowie Mazowieckim i Myszyńcu, w których kompleksowe wsparcie mogą uzyskać osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie przestępstw oraz osoby im najbliższe.

W ramach prowadzonego Ośrodka i Lokalnych Punktów osoby pokrzywdzone przestępstwem i osoby im najbliższe mogą otrzymać m.in. specjalistyczną pomoc prawną, psychologiczną jak również pomoc materialną. Każdorazowo świadczona pomoc jest dopasowana do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem, jak również ma na celu minimalizowanie skutków przestępstwa. Świadkowie przestępstw mogą natomiast skorzystać z pomocy psychologicznej oraz pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej.

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się osobiście lub telefonicznie z osobą pierwszego kontaktu dyżurującą w Ośrodku. Zakres i sposób pomocy zostanie dopasowany odpowiednio do potrzeb pokrzywdzonego lub świadka

Poniżej podajemy szczegółowe dane teleadresowe prowadzonych Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ostrołęce i Lokalnych Punktów wraz z godzinami ich funkcjonowania:

 

Lp. Dane adresowe Ośrodka Godziny funkcjonowania
1 Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ostrołęce

Adres: ul. Fieldorfa Nila 9, 07-410 Ostrołęka

Poniedziałek 10:00 -17:00

Wtorek 08:00 -15:00 Środa 13:00 – 20:00 Czwartek 10:00 -17:00 Piątek 11:00 – 18:00 Sobota 10:00 – 14:00

 

Dyżur telefoniczny te1.518 755 079: Czynny całą dobę (poniedziałek – niedziela)

2 Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Przasnyszu

ul. Piłsudskiego 75

06-300 Przasnysz

Poniedziałek 10:00 -14:00

Dyżur telefoniczny tel. 668 117 419

3 Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Pułtusku

ul. Mickiewicza 36B

06-100 Pułtusk

Środa 14.00-18.00

Dyżur telefoniczny: 607 722 038

4 Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wyszkowie

ul. Generała Józefa Sowińskiego 66 07-202 Wyszków

Środa 12.00 — 16.00

Dyżur telefoniczny: 668 117 419

5 Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ostrowi Mazowieckiej ul. Broniewskiego 56A

07-300 Ostrów Mazowiecka

Czwartek 13.00-17.00

Dyżur telefoniczny: 607 722 038

6 Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Makowie Mazowieckiem ul. Zachodnia 33

06-200 Maków Mazowiecki

Wtorek 11.00-15.00

Dyżur telefoniczny: 668 117 419

7 Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Na terenie powiatu ostrołęckiego Ul. Pawłowskiego 17

07-430 Myszyniec

Piątek 14.00-18.00

Dyżur telefoniczny 519 758 436