Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę tonerów II – wyjaśnienie treści

Ostrołęka, 15 lutego 2019 r.
PO VII WB 262.6.2019

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 13 lutego 2019 roku postępowania na sukcesywną dostawę tuszy i tonerów do drukarek, faksów, kopiarek w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

 

Pytanie 1:
Czy oświadczenie dotyczące ISO 19752 będzie prawidłowe?

Wyjaśnienie 1:
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu ISO 19752 potwierdzającego, że zaoferowane tonery i tusze spełniają wymagania, żadnego innego dokumentu Zamawiający nie uzna za prawidłowy.

 

Pytanie 2:
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia certyfikatu ISO 19752 wraz z wykazem materiałów eksploatacyjnych, których dotyczy (np. certyfikaty TUV Rheinland) czy Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu ISO 19752 wraz z raportami z testów dla każdego tonera osobno.

Wyjaśnienie 2:
Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia certyfikatu ISO 19752 wraz z wykazem materiałów eksploatacyjnych, których certyfikat dotyczy jak również możliwość dołączenia certyfikatu ISO 19752 wraz z raportami z testów dla każdego tonera osobno.

 

Pytanie 3:
Normy ISO dotyczące wydajności wkładów z atramentem i z tonerem jednoznacznie definiują najważniejsze czynniki wpływające na wydajność i wprowadzają do procedury obróbki wyników zaawansowane metody analizy statystycznej. Dzięki temu wszyscy producenci drukarek mogą obecnie korzystać z tej samej metodologii pomiarów wydajności wkładów drukujących. Norma ISO 19752 w rzeczywistości opisuje i standaryzuje procedurę pomiaru wydajności, nie jest zaś „certyfikatem”. który podlegałby załączeniu przez jakiegokolwiek Wykonawcę do formularza oferty. W oparciu o powyższe wnoszę o zmianę zapisu zapytania ofertowego poprzez wykreślenie sformułowania „dołączenia do oferty certyfikatu ISO 19752”.

Wyjaśnienie 3:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

Prokurator Okręgowy
w Ostrołęce

Załączniki: