Krzysztof Marian Żak

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej

Krzysztof Marian Żak

nazwisko rodowe:

imię ojca: Marian

urodzony: 30 czerwca 1974, Basznia Dolna

obywatelstwo: polskie

ostatni adres zamieszkania: Malbork, ul. Wybickiego 10C/12

zawód: brak danych

kwalifikacja prawna czynu: art. 190a § 1 kk w zb z art. 190§1 kk w zw. z art. 11§ 2 kk

poszukiwany /-a/ w sprawie: 1 Ds. 696/2014 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej