Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym – lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu

Sygn. Konkursu PO IV WOS 1111.5.2018

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 80/18 Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie konkursu na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Wydziale Administracyjno – Budżetowym w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce zawiadamia, iż na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2019 roku komisja postanowiła podjąć uchwałę dot. listy kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce.

 1. Dopuścić do trzeciego etapu konkursu wszystkich kandydatów, zgodnie z poniższą listą:

  – Marta Kruczyk,
  – Paulina Spigiel-Majewska,
  – Ewelina Janicka,
  – Adrianna Wierzbicka.

 2. Przyjąć, że z rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać od 0 do 4 punktów.
 3. Termin rozmów kwalifikacyjnych ustalić na piątek 8 lutego 2019 roku na godzinę 10:00, które odbędą się w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce przy ulicy Kościuszki 19.
 4. Niniejszą uchwałę ogłosić niezwłocznie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej oraz w na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej.

 

Zastępca Prokuratora Okręgowego
Anna Drewnowska