Marek Płocharczyk

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce

Marek Płocharczyk

nazwisko rodowe:

imię ojca: Stanisław

urodzona: 19.01.1964r., Myszyniec

obywatelstwo: polskie

ostatni adres zamieszkania: Wolkowe 63, gm. Myszyniec

zawód: brak danych

kwalifikacja prawna czynu: art. 209 § 1 kk

poszukiwany /-a/ w sprawie: PR 2 Ds. 2693.2018 Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce