Komunikat Prasowy 2/2019

W dniu 21 stycznia br. Sąd Rejonowy w Pułtusku, na skutek aktu oskarżenia wniesionego przez Prokuraturę Okręgową w Ostrołęce, wydał wyrok w sprawie Tomasza S. – byłego Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia i Logistyki w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Mariusza B. – byłego Specjalisty w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Prokuratura zarzuciła wymienionym dopuszczenie się przestępstw tzw. łapownictwa, czyli przyjmowania i przekazywania korzyści majątkowych m. in. w związku z naruszeniem przepisów prawa oraz powoływanie się na wpływy w Ministerstwie Skarbu Państwa. Do przestępstw w MSP dochodziło od stycznia 2013r. do stycznia 2014r. Korzyści majątkowe były wręczane i przyjmowane przez wymienionych w związku z ogłaszanymi przez Ministerstwo przetargami, m. in. w zamian za korzystne rozstrzygnięcie przetargów, doprowadzenia do zawarcia umów na roboty budowlane, odbiór prac bez zastrzeżeń oraz doprowadzenie do nawiązania współpracy gospodarczego pomiędzy firmami. Mariusz B. dopuścił się nadto trzykrotnego powoływania się na wpływy w Ministerstwie, tj. powoływał się na znajomość z Tomaszem S., wobec przedsiębiorcy, który brał udział w przetargach ogłaszanych przez Ministerstwo oraz pośredniczył między tymi osobami.

Okoliczności ustalone w toku śledztwa zostały potwierdzone przed Sądem orzekającym. Sąd uznał Tomasza S., działającego w związku z pełnieniem funkcji publicznej Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia i Logistyki Ministerstwa Skarbu Państwa, winnym popełnienia dwóch przestępstw przyjęcia korzyści majątkowej w łącznej kwocie 50.000zł, których dopuścił się w związku z naruszeniem przepisów prawa [art. 228 §3 k.k. oraz przyjęcia korzyści majątkowej o wartości 6.000zł [art. 228 §1 k.k.]. Wymierzył mu karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, orzekł zwrot korzyści majątkowej o wartości 56.000zł oraz grzywnę w kwocie 8.000zł. Sąd uznał Mariusza B. winnym powoływania się na wpływy w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz przekazywania i przyjmowania korzyści majątkowych. Wymierzył mu karę łączną 1 roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w kwocie 9.600zł. Obu oskarżonych Sąd obciążył kosztami procesu. Wyrok nie jest prawomocny.