Patryk Piotr Gutowski

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce

Patryk Piotr Gutowski

nazwisko rodowe:

imię ojca: Piotr

urodzona: 01.03.1996; Warszawa

obywatelstwo: polskie

ostatni adres zamieszkania: 05-520 Konstancin Jeziorna; ul. Brzozowa 2C/18

zawód: brak danych

kwalifikacja prawna czynu: art. 284 § 2 kk

poszukiwany /-a/ w sprawie: PR 2 Ds. 780.2017 Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce