Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym – lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu

Sygn. konkursu PO IV WOS 1111.5.2018

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem 80/18 Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie konkursu na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo – Administracyjnym w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce zawiadamia, iż na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2019 roku komisja postanowiła podjąć uchwałę dot. listy kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na staż urzędniczy.

1. lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu:

  • Janicka Ewelina,
  • Kruczyk Marta,
  • Paulina Spigiel-Majewska,
  • Adrianna Wierzbicka.

2. Termin II etapu konkursu ustalony zarządzeniem Nr 80/18 Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce przeprowadzony zostanie w dniu 30 stycznia 2019r. godz. 10:00, w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przy ulicy Kościuszki 19.

3. Niniejszą uchwałę z listą kandydatów zamieścić na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce.

 

Zastępca Prokuratora Okręgowego
Anna Drewnowska