KOMUNIKAT PRASOWY 39

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce skierowała do Sądu Rejonowego w Ostrołęce akt oskarżenia w sprawie szeregu przestępstw, których dopuszczono się w latach 2012 – 2017 w związku z realizacją recept refundowanych, wystawianych przez lekarza psychiatrię Annę Marię L. w ramach umów z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie.


Akt oskarżenia jest wynikiem kilkuletniego śledztwa prowadzonego przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.
W toku śledztwa ustalono, że lekarz psychiatra Anna Maria L. prowadziła praktykę lekarza specjalisty chorób psychicznych w poradniach w Ostrołęce oraz w Pułtusku. Jako lekarz psychiatra była uprawniona do diagnozowania pacjentów, dokonywania wpisów w kartach zdrowia i choroby pacjentów – kartotekach pacjentów, a w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniona była do wystawiania recept refundowanych przez NFZ na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby refundowane ze środków publicznych. W ramach prowadzonej praktyki lekarskiej Anna L. wystawiła recepty poświadczające nieprawdę, co do okoliczności mających znaczenie prawne, na określone leki z linii psychiatrycznej na dane pacjentów bez ich wiedzy, które następnie były przekazywane do realizacji przez przedstawiciela firmy farmaceutycznej Jagodę K. w ustalonych aptekach na terenie województwa mazowieckiego. Kierownicy aptek, tj. Gabriel C. [Płońsk] oraz Dorota S. [Warszawa] pomimo tego, że byli odpowiedzialni za rzetelne prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej prowadzonych aptek i mając wiedzę, że przedmiotowe recepty są nierzetelne, przyjmowali je i realizowali w swoich aptekach osobiście bądź zlecali realizację podległym pracownikom. Aptekarze poświadczali nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne w dokumentacji apteki, tj. fikcyjnej sprzedaży leku na podstawie dostarczonych recept. Do Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia dwa razy w miesiącu przykazywali zestawienia refundacyjne recept zawierających dane dotyczące typu recepty, liczby pozycji leku, wartości wg ceny detalicznej, opłaty wniesionej przez pacjenta i kwoty należnej refundacji. Obrót receptami dotyczył leków na schizofrenię i cyklofrenię, tj. Olanzapinum i Quetiapinum.
Lekarz psychiatra, przedstawiciel firmy farmaceutycznej oraz kierownicy aptek w ramach swoistego podziału ról uczynili sobie z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu. Działaniem swoim doprowadzili Narodowy Fundusz Zdrowia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci wypłacenia nienależnej refundacji, zwiększając tym dochód aptek oraz doprowadzili do uzyskania nienależnych zysków przez jedną ze spółek farmaceutycznych. Przedstawiciele medyczni otrzymywali z tego tytułu premie i wypłaty za realizację planów sprzedażowych. Lekarz psychiatra z udziałów w przestępczym procederze otrzymywał wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w programach edukacyjnych, konferencjach i wyjazdach zagranicznych sponsorowanych przez firmy farmaceutyczne. Łączna kwota wyłudzonej refundacji wyniosła prawie 700.000zł.
Dokonane przez Prokuraturę Okręgową w Ostrołęce zabezpieczenia majątkowe na mieniu Anny Marii L., Jagody K., Gabriela C. i Doroty S. w kwocie ponad 700.000zł pozwolą na pokrycie wyłudzeń w całości.
Podejrzanym zarzucono popełnienie ponad dwóch tysięcy przestępstw kwalifikując je jako oszustwa na szkodę NFZ, poświadczenie nieprawdy w dokumentacji medycznej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz posłużenie się nierzetelną dokumentacją. Podejrzanym grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności oraz kary finansowe.