KOMUNIKAT PRASOWY 38

„Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Ostrołęce w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych przez dwóch funkcjonariuszy policji Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.


Do zdarzeń dochodziło w latach 2013 – 2014 na terenie Ostrołęki i okolicznych gmin. Funkcjonariusze w trakcie służby patrolowej przeprowadzali czynności służbowe z kierowcami pojazdów, nakładali na nich mandaty karne za niepopełnione przez nich wykroczenia polegające m. in. na przechodzeniu przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, przebieganiu przez jezdnię albo poruszaniu się bez elementów odblaskowych. Policjanci dopuścili się przestępstw poświadczenia nieprawdy w wystawionych mandatach karnym oraz notatnikach służbowych co do okoliczności mających znaczenie prawne, tj. w zakresie okoliczności i wyniku przeprowadzonych kontroli. W kilku przypadkach, poświadczyli oni nieprawdę w notatnikach służbowych co do miejsca przeprowadzenia kontroli uczestników ruchu, wpisując inne miejscowości, aniżeli te w których faktycznie je przeprowadzono. Nadto Mariusz Sz. za przekroczenie uprawnień przyjął jednorazowo korzyść majątkową w kwocie 100zł.
Oskarżonym zarzucono popełnienie łącznie ponad 80 przestępstw przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, również w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Artur K. i Mariusz Sz. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień. Obaj oskarżeni nie pełnią już służby w policji.”