KOMUNIKAT PRASOWY 36

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zakończyła  śledztwo przeciwko Bogusławowi K., którego oskarżono o przestępstwa oszustwa na szkodę wielu osób oraz wyłudzenie kredytu na kwotę około jednego miliona złotych na podstawie nierzetelnej dokumentacji. Śledztwo prowadzone było od marca 1999r. Ukończenie śledztwa uniemożliwiał podejrzany, który jeszcze przed wszczęciem śledztwa opuścił Polskę. Jak ustalono w toku postępowania, wyjechał do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie ukrywał się przed organami ścigania.


Jak wynika z ustaleń śledczych, oskarżony Bogusław K. w ramach prowadzonej działalności pod nazwą ,, MAZOWSZE” Sp. z o. o. B. K. skupował żywiec od rolników prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne, wystawiając przy tym dokument KP (kasa przyjęła) potwierdzający przyjęcie żywca, regulując częściowo należności lub nie regulując wcale. Pracownik firmy ,,MAZOWSZE” Sp. z o. o.” – Waldemar K. odpowiedzialny za skup żywca na polecenie Bogusława K. przesuwał terminy płatności dla rolników. Łączna zaległość należności ustalona została na kwotę ponad 300.000zł.
W czerwcu 2018 r. podejrzany Bogusław K. został deportowany z terytorium Stanów Zjednoczonych, zatrzymany przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie w Warszawie i dowieziony do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wyjaśnił, że znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, przygotowywał się do wyjazdu do USA, nie zamierzał powrócić do kraju, gdyż utracił płynność finansową i nie miał pieniędzy do bieżącego regulowania należności, w tym wypłaty rolnikom za skupiony żywiec. Zamierzał przybywać w USA do czasu przedawnienia ścigania.
Na poczet roszczeń odszkodowawczych Prokuratura zabezpieczyła kwotę 325.000zł, co pozwoli na naprawienie szkody wszystkim pokrzywdzonym po 19 latach ukrywania się Bogusława K.