Dostawa środków czystości – wybór wykonawcy

PO VII WB 262.2.2019
Rej. zam.2.2018

 

dotyczy: dostawa środków czystości

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę środków czystości, uprzejmie informuję, że do realizacji niniejszego zamówienia wybrano wykonawcę

Best Office, ul. Kopernika 6, 07-410 Ostrołęka

Oferta ww. wykonawcy w kryterium cena uzyskała 80,00 pkt, w kryterium termin realizacji dostawy 20,00 pkt, łącznie 100,00 pkt.

 

Prokurator Okręgowy
w Ostrołęce

Dorota Łada

Załączniki: