Dariusz Lelujko

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce

Dariusz Lelujko

nazwisko rodowe:

imię ojca: Zygmunt

urodzona: 11 marca 1969; Ostrołęka

obywatelstwo: polskie

ostatni adres zamieszkania: ul. Nadnarwiańska 19/14, Ostrołęka

zawód: brak danych

kwalifikacja prawna czynu: art. 286 § 1 kk

poszukiwany /-a/ w sprawie: PR 1 Ds. 595.2016 Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce