Wojciech Ciesielski

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej

Wojciech Ciesielski

nazwisko rodowe:

imię ojca: Korneliusz

urodzony: 12.12.1973r.

obywatelstwo: polskie

ostatni adres zamieszkania: 07-308 Poręba, Nowa Osuchowa Cicha 11

zawód: bez zawodu

kwalifikacja prawna czynu: art. 178a § 1 kk

poszukiwany /-a/ w sprawie: 1 Ds. 75/12 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej