Sergejus Torpaciovas

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Okręgową w Ostrołęce

Sergejus Torpaciovas

nazwisko rodowe:

imię ojca: Nikołaj

urodzony: 05 września 1971r.; Litwa

obywatelstwo: Litewskie

ostatni adres zamieszkania: (Litwa) Wilno, ul. Kalvariju 182/61

zawód: handlowiec

kwalifikacja prawna czynu: art. 91 § 4 i § 1 kks i art. 63§6 i §2 kks i art. 54§ 2 i 1 kks w zw. z art. 7§1 kks

poszukiwany /-a/ w sprawie: V Ds. 9.2016 Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce