Sargsyan Hovhannesi

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej

Sargsyan Hovhannesi

nazwisko rodowe:

imię ojca: Slavik

urodzony: 10 sierpnia 1974r.; Artaszat

obywatelstwo: Armenia

ostatni adres zamieszkania: 16-002 Dobrzyniewo Duże, Krynice 30

zawód: brak danych

kwalifikacja prawna czynu: art. 177 § 2 kk

poszukiwany /-a/ w sprawie: Ds. 256/01 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej