Radosław Michał Dobrowolski

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce

Radosław Michał Dobrowolski

nazwisko rodowe:

imię ojca: Janusz

urodzony: 28 lipca 1975r., Warszawa

obywatelstwo: polskie

ostatni adres zamieszkania: Warszawa, Al. Niepodległości 67 m 124

zawód: brak danych

kwalifikacja prawna czynu: art. 178a § 1 kk

poszukiwany /-a/ w sprawie: 1Ds. 867/14 Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce