Piotr Malinowski

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej

Piotr Malinowski

nazwisko rodowe:

imię ojca: Wiesław

urodzony: 27 sierpnia 1983r., Słupsk

obywatelstwo: polskie

ostatni adres zamieszkania: Słupsk, ul. Stanisława Konarskiego 12m. 12

zawód: brak danych

kwalifikacja prawna czynu: art. 190 § 1 kk, art. 191a § 1 kk, art. 207 § 1 kk i art. 153 § 1 kk i art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

poszukiwany /-a/ w sprawie: PR 2 Ds. 151.2017 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej