Paweł Wyszomirski

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce

Paweł Wyszomirski

Paweł Wyszomirski

nazwisko rodowe:

imię ojca: Tadeusz

urodzony: 22 października 1986r., Ostrołęka

obywatelstwo: polskie

ostatni adres zamieszkania: ul. Pułku Ułanów, Ostrołęka

zawód: brak danych

kwalifikacja prawna czynu: art. 156§1 pkt 2 kk w zw. z art. 156§3 kk

poszukiwany /-a/ w sprawie: 3 Ds. 156/07 Prokuratora Rejonowego w Ostrołęce (I Oz 12/08)