Michał Huszcz

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce

Michał Huszcz

nazwisko rodowe:

imię ojca: Jarosław

urodzony: 28.09.1984r., Pruszków

obywatelstwo: polskie

ostatni adres zamieszkania: Pruszków, ul. Niecała 4/84

zawód: brak danych

kwalifikacja prawna czynu: art. 242 § 2 kk w zw. z art. 64§1 kk

poszukiwany /-a/ w sprawie: 2 Ds 813/15 Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce