Mateusz Korzeb

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej

Mateusz Korzeb

nazwisko rodowe:

imię ojca: Mieczysław

urodzony: 1 września 1994r., Ostrów Mazowiecka

obywatelstwo: polskie

ostatni adres zamieszkania: ul. Prusa 13 m 1, Ostrów Mazowiecka

zawód: brak danych

kwalifikacja prawna czynu: art. 157§ 2kk i art. 158 § 1kk

poszukiwany /-a/ w sprawie: 1 Ds. 47/13 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej