Marcin Słowicki

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej

Marcin Słowicki

nazwisko rodowe:

imię ojca: Franciszek

urodzony: 01.04.1980r.; Warszawa

obywatelstwo: polskie

ostatni adres zamieszkania: Brewski Zakościelne 2; 07-323 Zaręby Kościelne

zawód: mechanik, operator maszyn i urządzeń rolniczych

kwalifikacja prawna czynu: art. 58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

poszukiwany /-a/ w sprawie: 2 Ds. 48/15 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej