Marcin Sępkowski

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Wyszkowie

Marcin Sepkowski

Marcin Sępkowski

nazwisko rodowe:

imię ojca: Wiesława

urodzony: 19 sierpnia 1978r., Wyszków

obywatelstwo: polskie

ostatni adres zamieszkania: ul. Leśna 65, Wyszków

zawód: mechanik pojazdów samochodowych

kwalifikacja prawna czynu: art. 280§2 kk i art. 189§1 kk i art. 275§1 kk i inne

poszukiwany /-a/ w sprawie: 2 Ds. 1390/05/s Prokuratora Rejonowego w Wyszkowie (I Oz 51/06)