Łukasz Godlewski

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej

Łukasz Godlewski

nazwisko rodowe:

imię ojca: Stanisław

urodzony: 9.01.1995r; Wysokie Mazowieckie

obywatelstwo: polskie

ostatni adres zamieszkania: 07-325 Zawisty Dworaki 8

zawód: bez zawodu

kwalifikacja prawna czynu: art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk; art. 178a § 1 kk

poszukiwany /-a/ w sprawie: 2 Ds. 494/14 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej