Leszek Kazimierz Żebrowski

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce

Leszek Kazimierz Żebrowski

nazwisko rodowe:

imię ojca: Henryk

urodzony: 26.08.1959r., Katowice

obywatelstwo: polskie

ostatni adres zamieszkania: Susk Stary 19 gm. Rzekuń

zawód: brak danych

kwalifikacja prawna czynu: art. 209§ 1 kk

poszukiwany /-a/ w sprawie: 2 Ds 211/14 Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce