Krzysztof Niedźwiecki

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce

Krzysztof Niedźwiecki

nazwisko rodowe:

imię ojca:

urodzony: 24 stycznia 1981r., Ostrołęka

obywatelstwo: polskie

ostatni adres zamieszkania: Ostrołęka, Łęczysk

zawód: brak danych

kwalifikacja prawna czynu: art. 55 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

poszukiwany /-a/ w sprawie: 3 Ds. 126/09 Prokuratora Rejonowego w Ostrołęce