Krystian Kacperowicz

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce

Krystian Kacperowicz

nazwisko rodowe:

imię ojca: Antoni

urodzony: 16.12.1978., Ostrołęka

obywatelstwo: polskie

ostatni adres zamieszkania: Ostrołęka, ul. Fabryczna 8

zawód: brak danych

kwalifikacja prawna czynu: art. 209 § 1a kk

poszukiwany /-a/ w sprawie: PR 2 Ds 1234.2018 Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce