Karol Chmielewski

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej

Karol Chmielewski

nazwisko rodowe:

imię ojca: Wiesław

urodzony: 6 grudnia 1986r. Ostrów Mazowiecka

obywatelstwo: polskie

ostatni adres zamieszkania: 07-302 Ostrów Mazowiecka, Przyjmy 14

zawód: brak danych

kwalifikacja prawna czynu: art. 209§ 1 a k.k.

poszukiwany /-a/ w sprawie: PR 2 Ds.220.2018 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej