Janusz Górski

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce

Janusz Górski

nazwisko rodowe:

imię ojca: Bolesław

urodzony: 16.08.1950r.

obywatelstwo: polskie

ostatni adres zamieszkania: ul. Goworowska 11 m. 3; Ostrołęka

zawód: brak danych

kwalifikacja prawna czynu: art. 286 § 1 kk.

poszukiwany /-a/ w sprawie: 1 Ds. 86/13 Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce