Jacek Sebastian Nowak

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce

Jacek Sebastian Nowak

nazwisko rodowe:

imię ojca: Bolesław

urodzony: 22.04. 1972r.

obywatelstwo: polskie

ostatni adres zamieszkania: ul. Chopina 39c m 3, Zabrze

zawód: brak danych

kwalifikacja prawna czynu: art. 209 § 1 kk.

poszukiwany /-a/ w sprawie: 1 Ds. 1235/09 Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce