Jacek Naklicki

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej

Jacek Naklicki

nazwisko rodowe:

imię ojca: Krzysztof

urodzony: 15 sierpnia 1985r. ; Bydgoszcz

obywatelstwo: polskie

ostatni adres zamieszkania: 87-515 Rogowo, Nowy Kobrzyniec 28 m. 3

zawód: brak danych

kwalifikacja prawna czynu: art. 209 § 1a kk

poszukiwany /-a/ w sprawie: PR 1 Ds. 102.2018 Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej, PR 1 Ds 190.2019