Arkadiusz Jakubowicz

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce

Arkadiusz Jakubowicz

nazwisko rodowe:

imię ojca: Bogdan

urodzony: 1 kwietnia 1976r., Szczytno

obywatelstwo: polskie

ostatni adres zamieszkania: Spychowo

zawód: brak danych

kwalifikacja prawna czynu: art. 286§1 kk w zw. z art. 12 kk

poszukiwany /-a/ w sprawie: 1 Ds. 994/09 Prokuratora Rejonowego w Ostrołęce