Andrzej Zyśk

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce

Andrzej Zyśk

nazwisko rodowe:

imię ojca: Albin

urodzony: 28.03.1962r., Ostrołęka

obywatelstwo: polskie

ostatni adres zamieszkania: Nowa Wieś Wschodnia, osiedle Leśniewom ul. M. Reja 7

zawód: brak danych

kwalifikacja prawna czynu: art. 209§ 1 kk

poszukiwany /-a/ w sprawie: 2 Ds 183/14 Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce