Adam Stelmaszczyk

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej

Adam Stelmaszczyk

nazwisko rodowe:

imię ojca: Bolesław

urodzony: 5 czerwca 1990r., Wołomin

obywatelstwo: polskie

ostatni adres zamieszkania: Stary Lubotyń

zawód: brak danych

kwalifikacja prawna czynu: art. 279§1 kk

poszukiwany /-a/ w sprawie: 2 Ds. 829/09 Prokuratora Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej