OGŁOSZENIE

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że prowadzi śledztwo [PO I Ds. 71.2018] przeciwko pracownikom Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej podejrzanym o przyjęcie korzyści majątkowej oraz uzależnianie wykonania czynności służbowych od otrzymania korzyści majątkowych, tj. o czyn z art. 228 §1 i 4 k.k.


W związku z powyższym apeluje się, by osoby posiadające wiedzę na temat przyjmowania korzyści majątkowych lub uzależniania wykonywania czynności służbowych od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej, przez osoby zatrudnione w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej proszone są o kontakt z Prokuraturą Okręgową w Ostrołęce /tel. 29 767 07 00, mail – sekretariat@ostroleka.po.gov.pl/ lub Centralnym Biurem Antykorupcyjnym Delegatura w Warszawie /tel. 22 437 24 00, mail – warszaw@cba.gov.pl/.

Jednocześnie poucza się, że zgodnie z treścią art.229§6 kk:
„Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1-5 / osoba udzielająca korzyści majątkowej lub osobistej albo obietnicy takiej korzyści/, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.” Powyższa regulacja prawna wprowadza tzw. „klauzulę bezkarności”, stosowaną wobec osób, które przekazały korzyść majątkową lub osobistą, albo złożyły obietnicę udzielania takiej korzyści, ale poinformowały o tym organy ścigania zanim uzyskały one wiedzę o takim fakcie.