Konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.3.2018

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 47/18 Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu zawiadamia, iż na posiedzeniu w dniu 25 września 2018 roku postanowiła podjąć niniejszą uchwałę:

  1. Do odbycia stażu urzędniczego w Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu zakwalifikować Panią Kukielewską Martę, która uzyskała łącznie po trzech etapach największą ilość punktów.
  2. Ustalić listę kandydatów rezerwowych, na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu. Na listę rezerwową wpisać Panią Piekarską Annę, która z otrzymaną łącznie po trzech etapach ilością punktów uzyskała drugi wynik oraz Panią Tworkowską Natalię z trzecim wynikiem.
  3. Niniejszą uchwałę ogłosić niezwłocznie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz w na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej i Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu.

 

Prokurator Okręgowy
Dorota Łada