Komunikat Prasowy 26

W dniu 6 lipca 2018r. Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce skierowała do Sądu Okręgowego w Ostrołęce akt oskarżenia w sprawie szeregu przestępstw związanych z czerpaniem korzyści majątkowych z prostytucji, handlu ludźmi oraz pozbawienia wolności połączonego ze szczególnym udręczeniem.


Akt oskarżenia był wynikiem śledztwa prowadzonego przez Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Radomiu Wydział w Ostrołęce pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.
Akt oskarżenia skierowany został przeciwko 5 mieszkańcom Ostrołęki i okolic.
Oskarżonym zarzucono popełnienie przestępstw:
– handel ludźmi,
– pozbawienia wolności połączonego ze szczególnym udręczeniem,
– czerpania korzyści z nierządu i uczynienie sobie z tego stałego źródła dochodu, w tym czerpanie korzyści z nierządu osoby małoletniej,
– zmuszania do prostytucji,
– doprowadzania do wykonywania innych czynności seksualnych.
Łączna wartość korzyści majątkowych uzyskanych przez oskarżonych z przestępstw wynosi ponad 400 tyś zł. Wobec trzech oskarżonych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, wobec dwóch oskarżonych dozór policji.
Za zarzucane oskarżonym przestępstwa grozi kara od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Jeden z oskarżonych dopuścił się zarzucanych mu czynów w warunkach multirecydywy.