KOMUNIKAT PRASOWY 24

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce nadzoruje postępowanie przeciwko Krzysztofowi K. i innym podejrzanym o czyny z art. 280§ 1k.k. i inne

W toku śledztwa Krzysztofowi K. przedstawiono zarzuty tego, że:

I. W dniu 30 maja 2018r w Myszyńcu w celu osiągniecia korzyści majątkowej po doprowadzeniu do stanu bezbronności K.P. poprzez wypowiedzenie groźby pozbawienia życia, zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki BMW o nr rej (…) o wartości 150 tys zł należący do R.M. przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne tj. o czyn z art. 280§ 1k.k. w zw. z art. 64§ 1k.k.

II. W dniu 30 maja 2018r w Myszyńcu groził K.P. pozbawieniem życia w celu wywarcia na niego wpływu jako pokrzywdzonego przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawiania wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne tj. o czyn z art. 280 § 1k.k. w zw. z art. 64 § 1k.k.

Wobec Krzysztofa K. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

W toku śledztwa postawiono zarzuty Mariuszowi K. Grzegorzowi K. tego, że:

III. W bliżej nieustalonym okresie, nie wcześniej niż 30 maja 2018r. oraz nie później niż w dniu 5 czerwca 2018r w miejscowości B. działając wspólnie i w porozumieniu pomogli Krzysztofowi K. w ukryciu rzeczy pochodzącej z przestępstwa – samochodu osobowego marki BMW o nr rej (…) działając na szkodę jego właściciela R.M. tj. o czyn z art. 291§ 1k.k.

Wobec obu podejrzanych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w kwocie po 5 tyś. złotych.

W wyniku podjętych czynności Komisariatu Policji w Myszyńcu ustalono miejsce przechowywania utraconego pojazdu, który został odzyskany i zwrócony pokrzywdzonemu.