KOMUNIKAT PRASOWY 21

W nawiązaniu do treści komunikatu nr 4 z dnia 16 lutego 2018r. Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że w dniu 30 maja 2018r Sąd Okręgowy w Białymstoku skazał oskarżonego wikariusza Marcina Ł. na karę 5 lat pozbawienia wolności, zakaz kontaktowania się z małoletnią pokrzywdzoną i zakaz zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 50 m na okres 10 lat.

Ponadto orzekł zakaz wykonywania wszelkich zawodów związanych z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi i zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi na okres 15 lat. Wyrok nie jest prawomocny.