KOMUNIKAT PRASOWY 19

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu prowadzi śledztwo przeciwko Leszkowi M., podejrzanego o to, że:

  1. W nocy z 16 na 17 maja 2018r. w Różanie na stacji paliw [… ] działając w celu zaboru mienia ruchomego grożąc pracownikom stacji […] i […] natychmiastowym użyciem przemocy posługując się przedmiotem przypominającym broń palną marki […], doprowadził je do stanu bezbronności zmuszając do wydania mu w celu przywłaszczenia z kasy pieniędzy w kwocie 1039,52zł na szkodę […], tj. o czyn z art. 280 §1 k.k.
  2. W miejscu i czasie jak w pkt. I bezpośrednio po dokonanym rozboju na pracownikach stacji paliw […] wypowiadał groźby podpalenia samochodów pod adresem […] i […] w celu zmuszenia ich do niepowiadamiania organów ścigania o dokonanym czynie zabronionym i zapewnienia sobie bezkarności, tj. o czyn z art. 245 k.k.

Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wobec podejrzanego Leszka M. zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Aktualnie trwają czynności procesowe mające na celu wyjaśnienie okoliczności i przyczyn zaistniałych zdarzeń.