Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PO VII WB 262.19.2020
W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego w dniu 24.07.2020 r. dot. świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem – część VI, informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy

Czytaj więcej „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty”

INFORMACJA O OFERTACH

PO VII WB 262.19.2020

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego 24 lipca 2020 roku postępowania na „świadczenie usługi przechowywania i przewozu zwłok ludzkich” – cz. VI Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie, informuje, iż w wyznaczonym terminie do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce wpłynęły oferty od nw. wykonawców:

Czytaj więcej „INFORMACJA O OFERTACH”

WYROK W SPRAWIE WYKORZYSTANIA SEKSUALNEGO W DPS

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce w dniu 29 czerwca 2020r. oskarżyła Roberta D. o to, że w dniu 11 lub 12 kwietnia 2020r. w budynku Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce, wykorzystując wynikający z choroby psychicznej Arkadiusza B. brak zdolności do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem, doprowadził wymienionego do obcowania płciowego odbywając z nim stosunek analny, tj. o czyn z art. 198 k.k.

Czytaj więcej „WYROK W SPRAWIE WYKORZYSTANIA SEKSUALNEGO W DPS”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok.

PO VII WB 262. 19.2020

Zaproszenie do złożenia oferty

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem.

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok.”

Świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II
oraz unieważnieniu postępowania w zakresie części VI

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego w dniu 09.07.2020 r. dot. świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem, informuję, że w niniejszym postępowaniu w części II jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy

Czytaj więcej „Świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok”

Komunikat komisji konkursowej

Sygn. konkursu PO IV WOS 1111.2.2020

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 56/20 Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie w sprawie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej zawiadamia, iż na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2020 roku komisja postanowiła podjąć uchwałę dot. listy kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej.

Czytaj więcej „Komunikat komisji konkursowej”