Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej – informacja o wyborze

PO VII WB 262.16.2019

Informacja o wyborze wykonawcy

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego 26.07.2019 r. dot. świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej – informacja o wyborze”

Informacja o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

dot. POVIIWB 233.10.2019

Informacja
o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r., poz.729), Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, darowizny bądź likwidacji.

Czytaj więcej „Informacja o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego”

Zaproszenie do złożenia oferty enowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej

PO VII WB 262.16.2019
Rej. zam.16.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej i poza jej obszarem.

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty enowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej”

OSKARŻENIE O WYKORZYSTANIE SEKSUALNE

W dniu 23 lipca 2019r. do Sądu Okręgowego w Ostrołęce został skierowany akt oskarżenia przeciwko Z.S.[58l.], oskarżonemu o użycie przemocy w celu wielokrotnego doprowadzenia małoletniej poniżej 15 roku życia do obcowania płciowego, poddania się innym czynnościom seksualnym, prezentowania treści pornograficznych. Śledztwo prowadziła Prokuratura Rejonowa w Pułtusku.

Czytaj więcej „OSKARŻENIE O WYKORZYSTANIE SEKSUALNE”

Informacja o dniu wolnym od pracy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce

Zgodnie z zarządzeniem nr 16/2019 Prokuratora Rejonowego w Ostrołęce z dnia 22 lipca 2019r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce

  1. 16 sierpnia 2019r. ustala się dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce
  2. 31 sierpnia 2019r. wyznacza się dniem pracy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce w zamian za 16 sierpnia 2019r.

Świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckie – unieważnienie

PO VII WB 262.15.2019
Rej. Zam. 15.2019

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego 12.07.2019 r. dot. świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej i poza jej obszarem, informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważniane z uwagi na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

Czytaj więcej „Świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckie – unieważnienie”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok – wybór oferty

PO VII WB 262.13.2019

Informacja o wyborze wykonawcy w cz. V i VI

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego 02.07.2019 r. dot. świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsze wybrano w poszczególnych częściach postępowania oferty nw. wykonawców:

Czytaj więcej „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok – wybór oferty”

Zaproszenie do złożenia oferty

Ostrołęka, dnia 12 lipca 2019 roku

PO VII WB 262.15.2019
Rej. zam.15.2019

WYKONAWCY

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej i poza jej obszarem.