Strona główna

Strona 1 z 30  > >>

pa 11, 2016
Kategoria: Zamowienia publiczne

 PROKURATURA OKRĘGOWA
             w Ostrołęce

Ostrołęka, 11 października 2016r.

PO III G 25.30.2016

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, ogłoszonym w dniu 23.09.2016 nr PO III G 25.30.2016 dot. świadczenia usługi dzierżawy 14 szt. urządzeń wielofunkcyjnych...

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
             w Ostrołęce

Ostrołęka, 11 października 2016r.

PO III G 25.30.2016

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, ogłoszonym w dniu 23.09.2016 nr PO III G 25.30.2016 dot. świadczenia usługi dzierżawy 14 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek prokuratury okręgu ostrołęckiego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę  firmy Copy Service Tomasz Bondar ul. Widok 53a 62-800 Kalisz
Wykonawca spełnia warunki zapytania ofertowego. W oparciu o ustalone kryteria wyboru, jest najkorzystniejszą ofertą:

w kryterium cena 80% uzyskał 80,00 pkt.
w kryterium termin realizacji dostawy tonerów 20% - uzyskał 20,00 pkt 

łącznie 100 pkt.

Pozostali wykonawcy uzyskali:
Leterus s.c., ul. Sienna 90, 00-815 Warszawa

w kryterium cena 80% uzyskał 46,40 pkt.
w kryterium termin realizacji dostawy tonerów 20% - uzyskał 10,00 pkt 

łącznie 56,40 pkt.

Prokurator Okręgowy
       w Ostrołęce


 

 

pa 10, 2016
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 32

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce nadzoruje śledztwo dotyczące rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia na szkodę Jacka P. w dniu 28 września 2016r. w Ostrołęce tj. o czyn z art. 280§2 kk. W toku śledztwa Izabelli Sz., Markowi N. oraz Mariuszowi M. przedstawiono zarzuty, że: 

 

KOMUNIKAT PRASOWY 32

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce nadzoruje śledztwo dotyczące rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia na szkodę Jacka P. w dniu 28 września 2016r. w Ostrołęce tj. o czyn z art. 280§2 kk. W toku śledztwa Izabelli Sz., Markowi N. oraz Mariuszowi M. przedstawiono zarzuty, że: 

I. w dniu 28.09.2016r. w O. działania wspólnie i w porozumieniu i dokonania rozboju na osobie Jacka Marka P. przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, spowodowania u pokrzywdzonego obrażenia ciała powodujących naruszenie czynności narządów jego ciała na czas poniżej 7 dni w myśl art. 157§2 kk, a następnie dokonania zaboru mienia w celu przywłaszczenia o łącznej wartości ponad 5000 zł. 
tj. o czyn z art. 280§2 kk. w zb. z art. 157§2 kk w zw. z art. 11§2 kk. Ponadto Markowi N. przedstawiono zarzuty, że: 

II. w dniu 28.09.2016r. w dokonania wymuszenia rozbójniczego na osobie ValentynyK., poprzez posłużenie się niebezpiecznym narzędziem,grożenie oblaniem kwasem, zażądaniaod pokrzywdzonej wydania mu pieniędzy w kwocie 1000 zł w zamian za pozwolenie na uprawianie prostytucji przez pokrzywdzoną, 
to jest o czyn z art. 282 kk. 

III. w dniu 30.09.2016r. w miejscowości L. wbrew przepisom ustawy posiadania środków odurzających w postaci marihuany o łącznej wadze 2,14 grama, to jest o czyn z art. 62 ust 1 Ustawy z dnia 29.07.2016r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U nr 179 poz. 1485).
Izabelli Sz., Mariuszowi M. przedstawiono ponadto zarzut, że:

IV. w bliżej nie ustalonym okresie, w O., działania wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej ułatwianiaKamili O. i Anecie M. uprawiania prostytucji z czego osiągnęli korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 20000 zł, 
to jest o czyn z art. 204§2 kk. w zb. z art. 2013 kk. w zw. z art. 11§2 kk.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Ostrołęce Sąd Rejonowy w Ostrołęce postanowieniem z dnia 01.10.2016r. zastosował wobec Izabelli Sz. i Marka N. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. 

 

pa 6, 2016
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 31


          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuję, iż Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce nadzoruje śledztwo przeciwko Janowi W. podejrzanemu o czyny:

 

KOMUNIKAT PRASOWY 31

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuję, iż Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce nadzoruje śledztwo przeciwko Janowi W. podejrzanemu o czyny:
I.  naruszenia nietykalności cielesnej tj. o czyn z art. 217 § 1k.k.
II. usiłowania przemocą doprowadzić małoletnią poniżej 15 roku życia do poddania się innej czynności seksualnej tj. o czyn z art. 13§2 k.k. w zw. z art. 197§ 3k.k. i w zw. z art. 64§ 1k.k. 
III. stosowania przemocy w celu zmuszenia funkcjonariusza Policji do zaniechania prawnej czynności służbowej tj. o czyn z art. 224§2k.k. w zw. z art. 64§ 1k.k.
          W dniu 5 października 2016r. został skierowany do Sądu Rejonowego w Ostrołęce wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego, w tym samym dniu Sąd Rejonowy w Ostrołęce postanowił zastosować wobec Jana W. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

 

            Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce

pa 5, 2016
Kategoria: Komunikaty prasowe

Komunikat Prasowy 30

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce nadzoruje śledztwo w sprawie poświadcenia nieprawdy w dokumentach wystawianych w związku z przekazywaniem do utylizacji odpadów zwierzęcych oraz w sprawie podrobienia dokumentów dotyczących utylizacji.

 

Komunikat Prasowy 30

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce nadzoruje śledztwo w sprawie poświadcenia nieprawdy w dokumentachw ystawianych w związku z przekazywaniem do utylizacji odpadów zwierzęcych oraz w sprawie podrobienia dokumentów dotyczących utylizacji.
          W toku prowadzonego śledztwa zarzuty predstawiono dwóm osobom: Jerzemu B. przedstawiono 1391 zarzutów dokonania przestępstw z art. 271 § 1 i 3 kk. i art 270 § 1 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk, Małgorzacie B. przedstawiono 322 zarzuty dokonania przestępstw z art. 271 § 1 i 3 kk. i art 270 § 1 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk.

 

          Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce

 

wrz 27, 2016
Kategoria: Zamowienia publiczne

PROKURATURA OKRĘGOWA
          w Ostrołęce

Ostrołęka, 27 września 2016r.

PO III G 25. 30.2016

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na dzierżawę 14 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce informuje zmienia treść §1 pkt. 3  załącznika nr 2 do zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie:

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
          w Ostrołęce

Ostrołęka, 27 września 2016r.

PO III G 25. 30.2016

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na dzierżawę 14 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce informuje zmienia treść §1 pkt. 3  załącznika nr 2 do zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie:

„Ww. urządzenia zostaną dostarczone i zainstalowane na koszt Wydzierżawiającego do prokuratur okręgu ostrołęckiego tj.:

- Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce, ul. Rejtana 4- 3 szt.
- Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. B. Prusa 2- 2 szt.
- Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu, ul. Świerkowa 7- 2 szt.
- Prokuratury Rejonowej w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 6- 2 szt.
- Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie, ul. 11 Listopada 2 – 1 szt.
- Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19 – 4 szt.

w terminie pozwalającym ich użytkowanie od dnia 22 października 2016r. Protokół przekazania i instalacji stanowi zał. nr 1 do umowy.”

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

 

Strona 1 z 30  > >>Następna strona: Status prawny